X

Vi er veldig glad for å ha DEG som medlem i Uglan Supporterklubb. For at arrangementene skal kunne gjennomføres slik at alle føler seg trygge, og at opplevelsen skal bli best mulig ber vi deg være oppmerksom på følgende:

 

 

På Kristiansund Stadion er du forpliktet til å akseptere norsk lov, stadions reglement, FIFAs reglement, UEFAs sikkerhets- og arrangementsbestemmelser, samt rette deg etter de pålegg og anvisninger arrangør gir.

 

Gyldig sesongkort/billett er påkrevet og må forevises ved forespørsel. Sesongkort/billett viser hvilken plass/seksjon du skal sitte/stå på. Sesongkortet/billetten gir deg INGEN anledning til å benytte andre plasser, eller oppholde deg på andre tribuner/seksjoner.

 

Å stå på en tribune som er definert som sittetribune er strengt forbudt under kamp!

Dette gjelder IKKE ståseksjonene på 1-tribunen!
 

På Uglans ståtribune er det i utgangspunktet ingen faste plasser. Men det bes om respekt for at sentrale funksjoner som vakter, sangere, flaggbærere, pyro-holdere, trommer, fotografer o.l. får stå hvor det er mest hensiktsmessig.

 

Ingen må oppholde seg i trapper, inngangsarealer, rømningsveier, o.l. Ingen form for forsering/klatring av gjerder, sperringer o.l. er tillatt.
Eventuelle unntak for dette må søkes om til KBK via styret i Uglan.

 

Følgende gjenstander er det strengt forbudt å ta med inn på stadion:

 

Kniver, våpen eller gjenstander som kan benyttes som dette, eller som arrangøren anser å være en sikkerhetsrisiko.

Fyrverkeri jamfør NFFs regelverk.

Flasker av glass eller plast.

Profesjonelt fotoapparat/videokamera/lydopptaker.
(unntak kan søkes om til KBK via styret i Uglan)

Dyr(med unntak av dyr i tjeneste).

Laserpekere eller lignende som kan forstyrre/skade spillere og andre som er til stede.

Bannere, flagg o.l. med kommersielle, religiøse, pornografiske, politiske eller rasistiske budskap.

 

Voldsom, ukontrollert eller aggressiv opptreden, samt bruk av nedsettende språk er forbudt og kan føre til bortvisning fra stadion.

 

Det er strengt forbudt å:

 

Ta seg inn på banen(med unntak av de som holder pyro og storflagg). Dette søker styret om til KBK.

Kaste gjenstander inn på banen, eller på tribunen.

Vise rasistiske holdninger.

 

Det er forbudt å røyke utenom de områder der dette er tillatt.

 

Det er ikke tillatt å selge, eller gi ut gratis effekter/varer/flyveblader o.l. på stadionområdet uten arrangørens skriftlige samtykke.

 

Ugler som tar seg inn på område/tribune for bortesupportere vil kunne bli bortvist fra arenaen.

 

Alle må til en hver tid følge de anvisninger og beskjeder som gis av Uglans ledelse, arrangør, vakter, politi og brannvesen.

 

Bannere, flagg, plakater og lignende som skal benyttes på tribunen skal godkjennes av styret/Tifo-ansvarlig i Uglan.

 

Pyroteknisk materiale skal ikke medbringes. Dette kjøper Uglan inn, av godkjent type, og søker de aktuelle instanser vedrørende bruk.
Det er 0-toleranse for bruk av rusmidler for de som er behjelpelig med å fyre av disse før kampstart. Aldersgrense er 18 år.
Dette håndteres av pyroteknisk-ansvarlig.

 

Åpenbart berusede personer vil kunne risikere bli bortvist fra stadion. Dette gjelder både hjemmekamper og bortekamper.
Det oppfordres til ikke å overdrive alkoholinntaket før kamp. Husk å spis og drikk vann/kaffe.

 

Hærverk på stadion vil kunne medføre bortvisning, anmeldelse og erstatningskrav. I ytterste konsekvens mister man medlemskap og kan bli utestengt fra stadion.
Dette gjelder også, i høyeste grad, på bortebaner. Det er Kristiansund Ballklubb som blir holdt ansvarlig for slike hendelser og dermed må betale eventuelle utgifter. Dette vil deretter kunne viderefaktureres til Uglan, og/eller vedkommende som utførte dette.

 

Uglan er en sterkt voksende supporterklubb. Det er derfor viktig med en organisasjon som fungerer, og at medlemmene forholder seg til styrets vedtak og instrukser.
Styret er i høyeste grad mottakelig for ideer og innspill til forandringer/forbedringer.
Styret velges av betalende medlemmer på årsmøtet, jamfør vedtektene.

 

Som medlem i Uglan er du også representant for Uglan i tiden mellom kamper. Dette gjelder også sosiale medier.
Uttalelser til medier om internt anliggende i Uglan skal kun gjøres av leder/nestleder.
 

Alle medlemmer oppfordres til å lage lyd. Men det er ikke påbudt.
De færreste av oss kan synge, men sammen med 200-300 andre ugler blir det vakkert!

 

Det er ønskelig om at flest mulige stiller opp på borteturer arrangert av Uglan. Dette vil gi bedre priser, være mer organisert og samtidig er det veldig morsomt!

 

 

God kamp!

Hilsen styret i Uglan Supporterklubb

Kontakt ossVidar Hoem Ovesen

Webmaster/redaktør
+47 936 46 623
e-post: post@uglan.no

 

Jarl Ivar Eriksen

Leder
+47 975 53 482
e-post: jarl@uglan.no

 

Jannicke Bøe

Tur- og medlemsansvarlig
+47 411 91 918 

 Bli medlem!

Kontaktskjema